با هدف ارائه چارچوب، استاندارد و بسترهاي نرم‌افزاري مناسب براي معماري فناوري اطلاعات سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي توسط تني چند از اساتيد، فارغ‌التحصيلان و دانشجويان دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي که در زمينه معماري سيستم‌هاي اطلاعاتي فعاليت مي‌نمايند، شکل گرفته است.

 

فعاليت‌هاي عمده هسته پژوهشي معماري سيستم‌هاي اطلاعاتي اختصاص دارد به: 

 

 بومي‌سازي و تدوين چارچوب تفصيلي معماري سيستم‌هاي اطلاعاتي (معماري سازماني) در حوزه‌هاي دولتي، صنعتي و خدماتي

 

تدوين استانداردهاي مربوط به معماري سيستم‌هاي اطلاعاتي و معماري نرم‌افزار در کشور

 

ايجاد و توسعه مديريت دانش معماري سازماني براي سازمان‌ها، موسسات و صنايع کشور

 

ترويج، فرهنگ‌سازي و توليد منابع آموزشي در مورد معماري سيستم‌هاي اطلاعاتي در کشور

 

توليد و توسعه ابزارهاي مدلسازي و کاربردي معماري سازماني