شبکه های اجتماعی

با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای شبکه های اجتماعی، این شبکه ها به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود.

 چکیده شبکه های اجتماعی

گزارش

اسلاید