ویکیپدیا

با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای ویکیپدیا، ویکیپدیا به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود.

چکیده ویکیپدیا

گزارش

اسلاید