شبکه اطلاعات جهانی (Global Information Grid

با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای شبکه اطلاعات جهانی، Global Information Grid به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود.

چکیده شبکه اطلاعات جهانی

گزارش

 اسلاید