خدمات وب آمازون(مبتنی بر پردازش ابری) 

با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای خدمات وب آمازون، خدمات وب آمازون به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود.

چکیده خدمات وب آمازون

گزارش

 اسلاید