گمرک

 با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای گمرک، این سامانه به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود. 

چکیده گمرک

گزارش

 اسلاید