سامانه حمل و نقل هوشمند

 با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای سامانه حمل و نقل هوشمند، این سامانه به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود.

چکیده سامانه حمل و نقل هوشمند

گزارش

اسلاید