سامانه سلامت

  با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای نظام سلامت، این سامانه به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود. 

چکیده سامانه سلامت 

 گزارش

اسلاید