توییتر (twitter)

 با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس توییتر، این سیستم به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود. 

چکیده توییتر

گزارش

اسلاید