نظام بانکداری الکترونیک

با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای نظام بانکداری الکترونیک، این سامانه به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود.  

چکیده نظام بانکداری الکترونیک

گزارش

اسلاید