تعريف معماري سازماني

در حال حاضر تعاريف بسياري براي معماري سازماني توسط گروه‌ها و افراد مختلف ارائه شده است. چند نمونه از تعاريفي که براي معماري سازماني ارائه شده‌اند در ادامه بيان مي‌شود:

OpenGroup

معماري سازماني در مورد درك همه عناصر متفاوتي است كه سازمان را مي‏‌سازند و درك چگونگي ارتباط بين اين عناصر

 

سازمان جهاني معماري (Global Enterprise Architecture Organization)

معماري سازماني به روشِ بيانِ چشم انداز سازمان در ساختار و پويايي سازمان گفته مي‏‌شود. معماري سازماني در سطوح تجريد مختلف، مجموعه‌‏اي پيوسته از مدل‌ها، مفاهيم، خطوط راهنما و سياست‌هاي مورد استفاده براي تبديل، تنظيم و تكامل سيستمي كه در حيطه و متن موجود سازمان وجود دارد، فراهم مي‏‌كند

 

شوراي مديران ارشد فناوري اطلاعات آمريكا (United States Chief Information Officers Council)

دارايي پايه اطلاعات راهبردي كه ماموريت‌ها ، اطلاعات لازم و فناوري‌هاي لازم براي انجام ماموريت‌ها و فرآيندهاي گذار براي بكارگيري فناوري‌ها در پاسخ به تغييرات مورد نياز ماموريت‌ها را تعريف مي‌كند

 

جان زكمن (John Zachman)

مجموعه‌‏اي از فرآورده‏‌هاي و توصيفات پايه كه دانشي راجع به زيرساخت‌هاي سازمان ارائه مي‏‌دهند

در تمام تعريف‌هاي بالا و ديگر تعاريفي که براي معماري سازماني ارائه شده است، چند نكته مشترك وجود دارد که عبارتند از:

 راجع به Enterprise است و تصوير كلي از تمام عناصر تاثير گذار بر سازمان است

متشكل از مدل‌ها، مفاهيم و قوانيني منسجم است.

تعريف دقيق و كاملي از وضعيت فعلي سازمان را نمايش مي‏‌دهد

تعريف دقيق و كاملي از وضعيت آينده سازمان را نمايش مي‏‌دهد

از يك طرح انتقالي براي حركت از وضعيت فعلي به وضعيت آينده تشكيل شده است

نکته مهمي که در اين تعاريف بايد مد نظر قرار داد، اختلاف بين Enterprise و Organization است. شوراي مديران ارشد فناوري اطلاعات آمريکا اين تفاوت را به روشني بيان مي‌کتد و Enterprise را به صورت «يك Organization كه داراي يك حوزه و ماموريت كاري تعريف شده است و شامل منابع بهم وابسته (مردم، سازمان‌ها و فناوري) است كه بايد وظايفشان را راهبري نمايد و اطلاعات مورد نياز آنها را بينشان به اشتراك بگذارد» تعريف مي‌نمايد. Steven H. Spewak در کتاب برنامه‌ريزي معماري سازماني به‌طور دقيق مشخص مي‌کند که واحدهاي مختلف يک سازمان هر چند که بزرگ باشند، نمي‌توانند Enterprise باشند و به همين دليل تعريف پروژه معماري سازماني براي آنها منجر به نتيجه غير قابل اجرا خواهد شد.