نتايج معماري سازماني

 نتيجة اصلي معماري سازماني آگاهي، راهنمائي و اجبار برخي تصميمات سازماني مخصوصاً تصميماتي است كه در مورد سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات اخذ مي‏‌شود. علاوه بر اينها معماري سازماني نتايجي فرعي ذيل را براي سازمان به ارمغان خواهد آورد:

بهبود تصميم‌گيري: بخاطر اينكه تمام سازمان با يك روش واضح درك و فهميده شده‌‏اند، تصميمات حرفه مي‌‏تواند در زمينه‏‌هايي كه قبلاً بدليل عدم وجود اطلاعات كافي بصورتي منفرد و يا اصلاً اخذ نمي‌‏شدند، اتخاذ شود.

تغيير سريعتر حرفه: در حال حاضر سازمان‌ها مجبورند با سرعت با تغييرات سازگار شوند. اين موضوع در مورد فناوري اطلاعات بيشتر بچشم مي‏‌خورد. سيستم‏‌هايي كه بيشتر با حرفه در تماس هستند، بدليل تغييرات حرفه بايد توانايي تغيير بيشتري داشته باشند.

شناسايي و استفاده از دارايي‌‏هاي مخفي: اغلب، فرآيند تدوين معماري سازماني سبب شناسايي دارايي‏‌هاي مخفي سازمان خواهد شد كه بطور كامل به بهره‌دهي نرسيده‌‏اند. اين مسئله مي‏‌تواند هم در بخش فناوري اطلاعات و هم در حيطة حرفه باشد.

حذف افزونگي: اين مشكل يكي از بزرگترين مشكلات بخش فناوري اطلاعات در سازمان است. در صورتيكه معماري سازماني براحتي افزونگي را در حيطة حرفه شناسايي و امكان حذف را فراهم مي‌‏آورد. بعنوان نمونه، بخش‌هاي مختلف سازمان ممكن است محصولاتي با قابليت‌هاي تكراري توليد نمايند و يا تجربه‌‏اي را در يك حيطة كاري كه قبلاً انجام شده مجدداً انجام دهند. معماري سازماني مي‏‌تواند اين هزينه‏‌هاي اضافي را بصورت موثري كاهش دهد.

يكپارچگي: ايجاد يكپارچگي اطلاعاتي با ادغام و به اشتراك گذاري اطلاعات، از نتايج به كارگيري معماري اطلاعاتي مي‌‏باشد. معماري سازماني با ايجاد استانداردهاي خاص قواعدي براي به اشتراك‌گذاري داده‏‌ها ايجاد مي‏‌نمايد، كه امكان رد و بدل نمودن اطلاعات در سطوح مختلف از پايگاه داده‌‏ها تا زيرسيستم‌ها و تغييرات فراساختاري براي اخذ نتيجة مطلوب مهيا شود.

نتايج معماري سازماني وقتي کسب مي‌شوند که سازمان مورد نظر معماري سازماني را به حالت اجرايي برده و از محصولات آن استفاده نمايد.