ابزارهاي معماري سازماني

ابزارهاي معماري سازماني به توليد و توسعه محصولات معماري و برقراري ارتباط بين آنها کمک مي‌کنند. در لايه‌هاي مختلف معماري سازماني بخصوص در لايه فرآيندها ابزارهاي بسياري ارائه شده است که توانايي‌ها و قابليت‌هاي متفاوتي از مدلسازي ساده فرآيندها تا شبيه‌سازي اجراي فرآيندها و توليد فرم‌ها را ارائه مي‌دهند. استفاده از ابزارهاي معماري سازماني مزاياي بسياري را بهمراه دارد که از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

تسهيل مستندنگاري

استفاده از ابزار باعث تسهيل فرآيند مستندنگاري مي‌شود

بخش عمده‌اي از هر نوع كار مدل‌سازي، از جمله معماري سازماني، فرآيند مستندنگاري است

 

تسهيل مديريت تغيير

اعمال و كنترل تغييرات

كنترل ويرايش‌هاي مختلف

حفظ يکپارچگي مستندات و مدل‌ها پس از انجام تغييرات

 

تضمين يكدستي خروجي‌ها

استفاده از ابزار باعث مي‌شود كه براحتي استانداردهاي مستند نگاري و مدل‌سازي خودتان را به خروجي‌ها اعمال كنيد

 

مقايسه‌پذير ساختن خروجي‌ها

اگر گروه‌هاي مختلف از ابزارهاي مشابه استفاده كنند، امكان مقايسه بين مدل‌ها بيشتر فراهم مي‌شود، ولي توجه كنيد كه اينكار تضمين نمي‌شود

 

كنترل بهتر قواعد مدل‌سازي

مدل‌ها داراي قواعدي هستند كه معمولاً از طريق ابزارها قابل كنترل هستند

اينكار به مدل‌هاي صحيح‌تر منجر مي‌شود

 

امكان شبيه‌سازي مدل‌ها و معماري‌ها

برخي از ابزارها به ما كمك مي‌كنند كه اقدام به شبيه‌سازي عملكرد واقعي سيستم، قبل از ساخت آن، نمائيم

 

تسريع فرآيند اجراي معماري

مدل‌هاي الكترونيكي كه بتوان براحتي در روي آنها جابجا شده و به مدل‌هاي مادر يا زير مدل‌هاي آن دسترسي پيدا كرد، كمك زيادي به تسريع فعاليت‌هاي توسعه سيستم‌ها خواهد كرد

ابزارهاي معماري قادرند خروجي‌ها را به شكل‌هاي چاپي، اسناد الكترونيكي استاندارد‌ و صفحات وب ارائه كنند. تحقيقات InfoSys نشان داده که نشر خروجي‌هاي معماري سازماني يکي از کارهاي اجتناب‌ناپذير در فرآيند معماري سازماني است

 

امكان تهيه نمونه‌هاي اوليه

با اينكار امكان شناخت دقيق‌تر نيازمندي‌ها و مشخصات آنها فراهم شده زمان اجراي معماري كاهش پيدا خواهد كرد

 

امكان مهندسي معكوس

با استفاده از ابزارها، امكان بررسي سيستم‌هاي موجود و مدل‌سازي آنها فراهم مي‌شود

 

تسهيل كار گروهي

برخي از ابزارهاي معماري قادر به اشتراك گذاري مخزن اطلاعاتي خودشان بوده و افراد مختلف مي‌توانند بصورت همزمان روي يك مخزن اطلاعاتي كار كنند

 

تسريع مراحل ارزيابي و تحويل

با انتخاب مدل‌ها و محصولات از پيش تعريف شدة يك ابزار بعنوان خروجي، مراحل تحويل محصولات نيز ساده‌تر و سريع‌تر خواهد شد

اغلب ابزارها قادر به تحليل و تست قواعدي هستند كه بايد در رابطه با نحو و منطقِ يك مدل رعايت شوند

 

 از جمله ابزارهايي که براي مراحل و محصولات مختلف معماري سازماني ارائه شده‌اند، عبارتند از:

  • Telelogic : System Architect

  • Troux : METIS Architect

  • IDS Scheer : ARIS Process Platform

  • Casewise: Corporate Modeler

  • Future Tech Systems: ENVISION® VIP

  • Intelligile Corporation: MAP Suite + ITAA

  • Proforma: Provision Modeling Suite

  • Qualiware: Qualiware Product Suite

 قابليت‌ها و توانايي‌هايي که يک ابزار معماري سازماني مي‌تواند حمايت کند، عبارتند از:

متدولوژي‌ها و روش‌هاي مدل‌‌سازي که ابزار حمايت مي‌نمايد

رابط‌هاي ابزار براي توسعه مدل‌هاي مختلف (خصوصاً حمايت از زبان فارسي)

ميزان اتوماتيک‌سازي و توليد خودکار مستند در ابزار

قابليت توسعه و سفارشي نمودن ابزار

حمايت از تحليل مدل‌هاي مختلف و اصلاح اشتباهات و خطاها

انواع مخزن اطلاعاتي که ابزار حمايت مي‌نمايد

چگونگي استقرار ابزار در محيط

نحوة کاربرد آن هزينه و نوع حمايت توسعه‌دهندة ابزار

و ...

 

IFEAD به بررسي ابزارهاي رايج معماري سازماني پرداخته است و گزارشي در مورد انتخاب ابزارهاي معماري ارائه نموده است.