آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا  بصورت رسمی افتتاح و به بهره برداری رسید

کشور ما جزو معدود کشورهایی است که در دانش معماری سازمانی جزو پیشروان و در رده کشورهای صنعتی می باشد. هم در زمینه های علمی معماری سازمانی نتایج و دستاوردهای زیادی بدست امده و هم در زمینه عملی میتوان ادعا کرد ده ها پروژه کوچک و بزرگ معماری سازمانی در کشور انجام شده است. اما در چند سال اخیر جای خالی یک نهاد مرجع کاربردی-تحقیقاتی برای راهبری و استانداردسازی مبحث معماری سازمانی سرویس گرا در کشور احساس می شد که خوشبختانه با همت سازمان فناوری اطلاعاتایران و تلاش دانشگاه شهید بهشتی (که همواره قطب فعالیت های معماری در کشور بوده)، این آزمایشگاه مرجع تأسیس و راه اندازی گردید

آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سازمانی سرویس گرا که در شهریور 90 با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان قطب معماری فناوری اطلاعات کشور تاسیس و در خرداد 91 به بهره برداری رسیده بود، از شهریور 91 بصورت رسمی ارائه خدمات به سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی را تحت نظارت سازمان فناوری اطلاعات آغاز نموده است.سایت آزمایشگاه
خدمات آزمایشگاه شامل مشاوره و اجرای طرح های معماری سازمانی سرویس گرا، برگزاری دوره های آموزشی ، تست وب سرویس و تایید نمونه محصولات معماری و انتشار اسناد مرجع و فنی میشود. چارچوب و متدولوژی معرفی شده برای انجام معماری که توسط آزمایشگاه، ارائه شده است برگرفته از چارچوب های منتخب و معتبر حوزه معماری است که خصوصاً با توجه به دیدگاه های چابک سازی معماری و نگاه سرویس گرا تدوین شده است.

مراسم افتتاح آزمایشگاه تحقیقاتی – کاربردی"معماری سازمانی سرویس گرا" با حضور مهندس حکیم جوادی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و هیات همراه یکشنبه 7/3/91 ساعت 11 برگزار شد. "آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا" ، با توجه به نیاز موجود در کشور برای فراگیری و به‌کارگیری نظام مند رویکرد معماری سازمانی مبتنی بر سرویس با همکاری مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و دانشگاه شهید بهشتی به عنوان قطب معماری فناوری اطلاعات کشور راه اندازی گردیده است.
یکی از اهداف این آزمایشگاه، ارائه مجموعه راهنماها، استانداردها، اسناد فنی و تکنیک های پیاده سازی در حوزه معماری سازمانی سرویس گرا در قالب نهاد مرجع در کشور بوده است. خروجی های آزمایشگاه فقط شامل اسناد فنی و تکنیکی نمی شود، بلکه برای مدیران و تصمیم گیران در سازمان ها نیز مطالب مناسبی تدوین شده است تا با نگاه کلان و مدیریتی ضروت و نتایج انجام معماری سازمانی سرویس گرا تبیین گردد. 
خبر کامل