قابليت استفاده و معماري نرم‌افزار: مسئله فراموش شده

 

معمار نرم‌افزار به‌عنوان برآورده كننده خصوصيات‌كننده نقش كليدي در توسعه نرم‌افزار دارد. انتخاب‌هايي كه معمار انجام مي‌دهد مي‌تواند منجر به نرم‌افزار مناسبي براي كاربران شود و يا سبب شكست پروژه نرم‌افزاري شود. خصوصيات كيفي از جمله مسائلي است كه انتخاب و ايجاد توزان بين آنها توسط معمار انجام مي‌شود. از جمله خصوصيات كيفي نرم‌افزار مي‌توان به كارايي، قابليت استفاده مجدد، قابليت اصلاح‌پذيري و قابليت دسترسي اشاره نمود. اما در بين خصوصيات كيفي شايد بتوان گفت كه قابليت استفاده تقريباً فراموش شده، چرا كه اغلب معماران آن را در سطح برنامه‌نويسي و با استفاده از رابط كاربري جبران مي‌كنند. معماران نرم‌افزار ترجيح مي‌دهند كه در معماري راجع به خصوصيات كيفي مهم‌تر همچون قابليت دسترسي و قابليت استفاده مجدد صحبت كنند و خصوصياتي را براي قابليت استفاده بيان نكنند تا برنامه‌نويسان يا تيم رابط كاربر آن را به دلخواه پوشش دهند. اما Bonnie John كه با Len Bassهمكاري مي‌كند، اعتقاد دارد كه قابليت استفاده همانند بقيه خصوصيات كيفي با اهميت بوده و مي‌بايست معماران نرم‌افزار نيز آن را به‌عنوان يك خصوصيت درجه اول در نظر داشته باشند. ويدئو سخنراني جالب وي را در دانشگاه استانفورد و در سمينار تعامل كامپيوتر و انسان مي‌توانيد در اينجا ببينيد./