آنتولوژي و كمك به مدلسازي فرآيند كاربردهاي وب معنايي

 

درك نيازها و خواسته‌هاي كاربران به‌عنوان اصلي‌ترين دغدغه‌هاي مهندسان نرم‌افزار در توسعه نرم‌افزار محسوب مي‌شود. مشكلات بي‌شماري را مي‌توان عنوان نمود كه به عدم درك صحيح از خواسته‌ها و نيازهاي كاربران منجر مي‌شود اما راه‌هايي نيز براي كاهش اين تفاوت تفكر بين تيم توسعه و ساير ذي‌نفعان نرم‌افزار وجود دارد. از جمله مهمترين راه‌هايي كاهش عدم درك نيازمندي‌هاي كاربران كه به‌عنوان يكي از بهترين تجربيات توسعه نرم‌افزار شناخته مي‌شود استفاده از مدلسازي تصويري (Visual Modelling) است. استفاده از نمودارها و سمبل‌هاي ساده در مدلسازي خواسته‌ها و نيازهاي كاربران مي‌تواند ذينفعان مختلف نرم‌افزار را به ديدگاه مشتركي برساند. از جمله مفاهيمي كه در سال‌هاي اخير وارد مدلسازي نرم‌افزار شده است، آنتولوژي (هستان‌شناسي) است كه كمك شاياني به نرم‌افزارهاي وب معنايي مي‌كند (Semantic web). استفاده از آنتولوژي در مدلسازي فرآيندهاي وب معنايي از جمله مسائلي است كه در چند سال اخير مورد بررسي قرار گرفته است، چرا كه با استفاده از آنتولوژي مي‌توان تعريف دقيق‌تري از خواسته‌ها و نيازهاي كاربران ارائه داد، همچنين آنتولوژي كمك مي‌كند تا توصيف‌هاي ارائه شده، دقيق‌تر و براي تيم توسعه كاربردي‌تر باشند. پروفسور Hale در مقاله خود به بياني ساده به بررسي مشكلات مدلسازي و اينكه چگونه مي‌توان از آنتولوژي براي مدلسازي فرآيندهاي وب معنايي استفاده نمود، مي‌پردازد. براي خواندن مقاله مي‌توانيد به اينجا مراجعه كنيد./

براي شناخت آنتولوژي و وب معنايي مي‌توانيد به اين وب سايت مراجعه كنيد.