اجراي عملي معماري سازماني در سه دانشگاه انگلستان

 

در يک تلاش مشترک کميته JISC در انگلستان با همکاري سه دانشگاه Cardiff ، Liverpool John Moores و King’s College Londonمعماري سازماني را به صورت آزمايشي و توسط دانشجويان اين دانشگاه‌ها اجرا نمود. هدف JISC آشنايي عملي دانشجويان با معماري سازماني و بررسي مشکلات، مسائل و  نحوة اجراي آن بوده است. اين پروژه تقريباً 12 ماه به طول کشيده و با استفاده از چارچوب TOGAF انجام شده است. گزارش اين پروژه در هر سه دانشگاه را مي‌توانيد از اينجا دونلود کنيد./