شکست پروژه‌هاي سرويس‌گرا در سازمان‌ها

 

معماري سرويس‌گرا به‌عنوان جديدترين رويکرد توسعه فناوري اطلاعات سازمان از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار است که اجراي آن را در سازمان ها دچار مشکل مي‌کند. عمدتاً بيان مي‌شود که سرمايه‌گذاري اوليه روي معماري سرويس‌گرا نياز به هزينه بالايي دارد، يا سرويس‌هاي زيادي توسعه داده شده اما به سختي قابل استفاده مجدد هستند و ... که باعث توقف برنامه معماري سرويس‌گرا مي‌شوند. نکته بسيار جالبي که تا حد زيادي پروژه‌هاي معماري سرويس‌گرا را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، چگونگي سرمايه‌گذاري و بودجه‌بندي اين پروژه‌ها است که با پروژه‌هاي معمول متفاوت هستند. Leo Shuster در مقاله‌اي به بررسي مدل‌هاي سرمايه‌گذاري و بودجه‌بندي پروژه‌هاي معماري سازماني مي‌پردازد. مطمئناً خصوصيات سازمان و ويژگي‌هاي آن در بودجه‌بندي معماري سازماني تاثير دارد. براي خواندن مقاله کامل به اينجا مراجعه کنيد.