ابزار کد باز سرويس‌گرا

 

 ابزارهاي متنوعي براي معماري سرويس‌گرا ارائه شده‌اند که به‌عنوان سکو براي ساخت سرويس‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اما اغلب اين ابزارها هزينه تهيه بالايي دارند. شرايط اقتصادي شرکت‌ها و حق کپي سبب شده است که برخي سازمان‌ها و دانشگاه به استفاده از ابزارهاي ارزانتر و کدباز روي بياورند. يکي از ابزارهاي که اخيراَ مورد توجه قرار گرفته، Mule Galaxy است که به صورت کد باز بوده و آينده خوبي براي آن پيش‌بيني مي‌شود. اين ابزار در کنار دو ابزار ديگر شرکت MuleSource بنام‌هاي Mule HQ و Mule ESBسازوکار SOA هر سازماني را راه‌اندازي و مديريت مي‌کنند. نسخه 30 روزه اين ابزارها را مي‌توانيد از اينجا دونلود کنيد./