خصوصيات پياده‌سازي‌هاي موفق سرويس‌گرا

 

 معماري سرويس‌گرا، توجهات بسياري را در جهان به خود معطوف نموده است و مفاهيم آن به صورت‌هاي مختلف در معماري ظاهر مي‌شود. در حال حاضر معماري سرويس‌گرا از حالت تئوري خارج شده و تجربيات خوبي در اين زمينه در سراسر جهان وجود دارد، اما کدام يک از اين تجربيات موفق بوده‌اند و دليل موفقيت آنها چيست؟ براي پاسخ به اين سوال، کنسرسيوم معماري سرويس‌گرا و مجلهCIO دست به کار شدند و به بررسي تجربيات سرويس‌گرايي پرداختند. حاصل اينکار مجموعه‌اي از بهترين تجربيات عملي معماري سرويس‌گرا بوده است که حاوي هشت بند است. Mike Kavis در مقاله ساده‌اي به بيان اين تجربيات پرداخته و آنها را به‌صورت مختصر تشريح نموده است. براي خواندن مقاله کامل به اينجا مراجعه کنيد.