همکاري هسته پژوهشي معماري سيستم‌هاي اطلاعاتي با شرکت مپنا مادر

 

پروژه طراحي يكپارچه جزييات ساختار، فرآيندها و معماري فنآوري اطلاعات شركت مپنا مادر با همکاري هسته پژوهشي معماري سيستم‌هاي اطلاعاتي و شرکت مشاوران شريف فاز آغازين خود را به اتمام رسانيده است. شرکت مپنا مادر مجموعه‌ای یکپارچه از بنگاههای اقتصادی، متشكل از شركت مادر و 28 شركت زیرگروه است كه در زمینه توسعه و ساخت پروژه‌های نیروگاه حرارتی، نفت و گاز، حمل و نقل ریلی و صنایع مرتبط دیگر؛ بصورت پیمانكار اجرایی كلید در دست (EPC)، سرمایه‌گذاری خصوصی و همچنین به عنوان سازنده تجهیزات مرتبط فعالیت می‌كند