کارشناسي ارشد معماري سازماني

 

دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان اولين دانشگاه در رشته کارشناسي ارشد معماري سازماني دانشجو مي‌پذيرد. اولين دوره کارشناسي ارشد معماري سازماني در مهرماه 1387 برگزار ‌گردید. دانشجويان اين دوره پس از گذارندن دروس مختص به معماري سازماني، توانايي مديريت، هدايت، پياده‌سازي و نگهداشت موثر و بر پايه معماري فناوري اطلاعات سازمان‌ها را خواهند داشت. از جمله دروس اين گرايش معماري حرفه، معماري نرم‌افزار، الگوهاي معماري، معماري امنيت سيستم‌هاي اطلاعاتي و الگوهاي معماري مي‌باشد. سرفصل‌ دروس را مي‌توانيد از اينجا دانلود کنيد.