چارچوب ملي معماري سازماني ايران: الگوي تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات در سازمان

نويسنده: علي فتح‌اللهي، حميدرضا نيکوفر، فريدون شمس

انتشارات: دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني

تاريخ نشر: 1384

شابک: 964-8846-00-6

تعداد صفحات : 103

 

    مقدمه‌اي بر معماري سازماني (ويژه مديران)

نويسنده: عسگر صمدي اوانسر

انتشارات: دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني

تاريخ نشر: 1384

شابک: 964-8846-24-3

تعداد صفحات : 141

 

A Practical Guide to Enterprise Architecture 

     By James McGovern, Scott W. Ambler, Michael E. Stevens, James Linn, Vikas Sharan, Elias K. Jo
     Publisher : Prentice Hall PTR
     Pub Date : October 28, 2003
     ISBN : 0-13-141275-2
     Pages : 336

 

Dynamic Enterprise Architecture: How to Make It Work

     By Roel Wagter, Martin van den Berg, Joost Luijpers, Marlies van Steenbergen
     Publisher : John Wiley & Sons, Inc.
     Pub Date : 2005
     ISBN : 0-471-68272-1
     Pages : 248

 

Guide to Enterprise IT Architecture

     By Col Perks, Tony Beveridge
     Publisher : John Wiley & Sons, Inc.
     Pub Date : 2005
     ISBN : 0-471-68272-1
     Pages : 248

 

Patterns of Enterprise Application Architecture

     By Martin Fowler
     Publisher : Addison-Wesley Professional
     Pub Date : 2002
     ISBN : 0-321-12742-6
     Pages : 560

 

Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design

     By Thomas Erl
     Publisher : Prentice Hall PTR
     Pub Date : 2005
     ISBN : 0-13-185858-0
     Pages : 792

 

Enterprise Service-Oriented Architecture: Concepts, Challenges, Recommendations

     By James McGovern, Oliver Sims, Ashish Jain, Mark Little
     Publisher : Springer
     Pub Date : 2006
     ISBN : 0-40-203704-7
     Pages : 408

 

Essential Business Process Modeling   

     By James Mike Havey
     Publisher : O'Reilly Media, Inc.
     Pub Date : 2005
     ISBN : 0596008430
     Pages : 350
 

 

Essential Software Architecture     

     By Ian Gorton 
     Publisher : Springer
     Pub Date : 2006
     ISBN : 3540287132
     Pages : 286

 

A Practical Guide to Information Systems Process Improvement  

     By Anita Cassidy, Keith Guggenberger
     Publisher : CRC
     Pub Date : 2000
     ISBN : 1574442813
     Pages : 288

 

Agile Software Development Methods: Review and Analysis

     By  Pekka Abrahamsson, Outi Salo, Jussi Ronkainen and Juhani Warsta
     Publisher : VTT Technical Research Centre of Finland
     Pub Date : 2002
     ISBN : 9513860094
     Pages : 107

 

AntiPatterns: Refactoring Software, Architectures, and Projects in Crisis

     By William J. Brown, Raphael C. Malveau, and Thomas J. Mowbray
     Publisher : Wiley
     Pub Date : 1998
     ISBN : 0471197130
     Pages : 336

 

Antipatterns: Identification, Refactoring, and Management

     By Phillip A. Laplante, Colin J. Neill
     Publisher : CRC
     Pub Date : 2006
     ISBN : 0849329949
     Pages : 546

 

Architecture and Patterns for IT Service Management, Resource Planning, and Governance  

     By Charles T. Betz
     Publisher : Morgan Kaufmann
     Pub Date : 2006
     ISBN : 0123705932
     Pages : 424

 

Business Process Execution Language for Web Services BPEL and BPEL4WS

     By Matjaz B. Juric
     Publisher : Packt Publishing
     Pub Date : 2006
     ISBN : 1904811817
     Pages : 372

 

Business Rules Management and Service Oriented Architecture: A Pattern Language  

     By Ian Graham 
     Publisher : Wiley
     Pub Date : 2007
     ISBN : 0470027215
     Pages : 288

 

Design Patterns

     By Christopher G. Lasater
     Publisher : Wordware Publishing Inc.
     Pub Date : 2006
     ISBN : 1598220314
     Pages : 300

 

Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software 

     By Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides
     Publisher : Addison-Wesley Professional Computing Series
     Pub Date : 1995
     ISBN : 0201633612
     Pages : 395

 

   Documenting Software Architectures: Views and Beyond  

     By Paul Clements, Felix Bachmann, Len Bass, David Garlan, James Ivers, Reed Little  
     Publisher : Addison-Wesley Professional
     Pub Date : 2002
     ISBN : 0201703726
     Pages : 560

 

Enterprise Architecture A to Z 

     By Daniel Minoli
     Publisher : Auerbach Publications
     Pub Date : 2008
     ISBN : 0849385172
     Pages : 504

 

Enterprise Architecture and New Generation Information Systems

     By  Dimitris N. Chorafas
     Publisher : CRC
     Pub Date : 2001
     ISBN : 1574443178
     Pages : 384

 

Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis

     By Marc Lankhorst
     Publisher : Springer
     Pub Date : 2005
     ISBN : 3540243712
     Pages : 334

 

Enterprise Architecture for Integration: Rapid Delivery Methods and Technologies

     By Clive Finkelstein
     Publisher : Artech House Publishers
     Pub Date : 2006
     ISBN : 1580537138
     Pages : 546

 

Enterprise Business Architecture: The Formal Link between Strategy and Results

     By Ralph Whittle, Conrad B. Myrick
     Publisher : CRC
     Pub Date : 2004
     ISBN : 0849327881
     Pages : 256

 

Enterprise Dashboards: Design and Best Practices for IT

     By James McGovern, Oliver Sims, Ashish Jain, Mark Little
     Publisher : Wiley
     Pub Date : 2005
     ISBN : 0471738069
     Pages : 240
 

Information Architecture for the World Wide Web, 3rd Edition  

     By Peter Morville Louis Rosenfeld
     Publisher : O'Reilly Media, Inc.
     Pub Date : 2006
     ISBN : 0596527349
     Pages : 526

 

Introduction to the Semantic Web and Semantic Web Services

     By Liyang Yu
     Publisher : Chapman & Hall/CRC
     Pub Date : 2007
     ISBN : 1584889330
     Pages : 368

 

Model Driven Architecture and Ontology Development   

     By Dragan Gasevic, Dragan Djuric, Vladan Devedzic
     Publisher : Springer
     Pub Date : 2000
     ISBN : 3540321802
     Pages : 312

 

Object-Oriented Analysis and Design with Applications (3rd Edition)

     By Grady Booch, Robert A. Maksimchuk, Michael W. Engel, Bobbi J. Young, Jim Conallen, Kelli A. Houston
     Publisher : Addison-Wesley Professional
     Pub Date : 2007
     ISBN : 020189551X
     Pages : 704

 

Requirements Analysis: From Business Views to Architecture

     By David C. Hay
     Publisher : Prentice Hall PTR
     Pub Date : 2002
     ISBN : 0130282286
     Pages : 496

 

Software Architecture in Practice, Second Edition   

     By Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman
     Publisher : Addison-Wesley Professional
     Pub Date : 2003
     ISBN : 0321154959
     Pages : 560

 

Software Engineering: A Practitioner's Approach (5th edition)

     By Roger Pressman
     Publisher : McGraw-Hill
     Pub Date : 2000
     ISBN : 0073655783
     Pages : 840

 

The Art of Software Architecture: Design Methods and Techniques

     By Stephen T. Albin 
     Publisher : Wiley
     Pub Date : 2003
     ISBN : 0471228869
     Pages : 336

 

The Enterprise Unified Process : Extending the Rational Unified Process 

     By Scott W. Ambler, John Nalbone, Michael J. Vizdos  
     Publisher : Prentice Hall PTR
     Pub Date : 2005
     ISBN : 0131914510
     Pages : 408

 

The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering, Anniversary Edition (2nd Edition)  

     By Frederick P. Brooks  
     Publisher : Addison-Wesley Professional
     Pub Date : 1996
     ISBN : 0201835959
     Pages : 336

 

Ultra-Large-Scale Systems: The Software Challenge of the Future (Special Report)  

     By Linda Northrop, et al.  
     Publisher : SEI
     Pub Date : 2006
     ISBN : 09786956-07
     Pages : 150

(براي دونلود از سايت  Gigapedia نياز است تا در آن عضو شويد. عضويت در آن رايگان است)