گروه‌های پژوهشی

گروه‌های پژوهشی زیر در این هسته فعالیت می‌کنند.

 

    گروه Aser

 

    گروه معماری سازمانی سرویس‌گرا

    آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا (SOEA lab: Service Oriented Enterprise Architecture laboratory) با هدف کاربردی نمودن دانش موجود در این حوزه و آموزش آن به کارشناسان سازمان های دولتی و خصوصی بگونه ای که این کارشناسان با گذراندن دوره های فنی و عملی در این آزمایشگاه توان هدایت و پیاده سازی معماری سرویس گرا در سازمان های خود را داشته باشند، ایجاد شده است. بدین ترتیب این آزمایشگاه مرجعی ملی برای مباحث کاربردی و علمی معماری سازمانی سرویس گرا خواهد یود که آمادگی سرویس دهی را به سازمان های دولتی و نیز بخش صنعت خواهد داشت.

 

    گروه سلف استار

    با هدف ارائه چارچوب، استاندارد و بسترهاي نرم‌افزاري خودتطبیق براي سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي توسط تني چند از اساتيد، فارغ‌التحصيلان و دانشجويان دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي که در زمينه سیستم های خودتطبیق فعاليت مي‌نمايند، شکل گرفته است.

    فعاليت‌هاي عمده آزمایشگاه تحقیقاتی سلف استار عبارتند از:

    - تدوين چارچوب تفصيلي معماري خودتطبیق در حوزه‌هاي دولتي، صنعتي و خدماتي

    - تدوين استانداردهاي مربوط به معماري سيستم‌هاي خودتطبیق در کشور

    - ترويج، فرهنگ‌سازي و توليد منابع آموزشي در مورد سیستم های خودتطبیق در کشور

    - توليد و توسعه ابزارهاي مدلسازي و کاربردي سیستم های خودتطبیق

    گروه سامانه‌های فوق کلان مقیاس