ويژگي‌های سامانه‌هاي فوق کلان مقیاس

4- عناصر ناهمگن، ناسازگار و در حال تغيير
اندازه سامانه‌هاي فوق كلان مقياس به این معني است كه عناصر آن (همچون سخت‌افزار، نرم‌افزار، روال‌ها، قواعد، افراد و ...) ناهمگن، ناسازگار و در حال تغيير هستند. عناصر نرم‌افزاري به دليل گوناگون بودن منابع آن‌ها ناهمگن هستند (زبان‌هاي برنامه‌سازي متفاوت، سكوهاي مختلف، متدولوژي‌هاي متفاوت و ...). از آن جا كه ايجاد نرم‌افزارها نيز در شرايط متفاوتي (از منظر مكان‌ها، زمان‌بندي‌ها، فرآيندها، اهداف، ذي‌نفعان و ...) انجام شده است، احتمالاً در طراحي، ساخت و بهره‌برداري با يكديگر ناسازگارند. بخش‌هاي مختلف يك سامانه همواره در حال تغيير هستند. محيط عملياتي تغيير مي‌كند؛ بخش‌هاي خراب سخت‌افزار بايد جايگزين شوند؛ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها به روز مي‌شوند؛ و پيكربندي مولفه‌ها اصلاح مي‌شوند.
از ميان مفروضاتي كه امروزه در صنعت توسعه نرم‌افزار وجود دارند و توسط اين ويژگي زير سوال مي‌روند، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

  • تاثير يك تغيير مي‌تواند به قدر كفايت پيش‌بيني شود. فرض بر اين است كه در زمان تغيير يك عنصر، اطلاعات كافي درباره ضروري بودن يا غيرضروري بودن آن عنصر وجود دارد. بر اساس همين اطلاعات مي‌توان جايگزيني‌ها را انجام داد، و تاثيرات آن‌ها را از قبل دانست. به دليل مقياس فوق كلان، تاثيرات مربوط به عنصر اصلي و عنصر جايگزين‌شده يك سامانه به روشني مشخص نيستند، و نمي‌توان از قبل درباره آن‌ها برنامه‌ريزي كرد.

  • اطلاعات پيكربندي دقيق و به شدت كنترل‌پذير هستند. هنگامي كه مي‌خواهيم تاثير تغييرات را در يك سامانه امروزي مشخص كنيم، بايد پيكربندي يك سامانه كاملاً شناخته‌شده و قابل شناسايي باشد. در سامانه‌هاي فوق كلان مقياس دقت اطلاعات پيكربندي كاملاً مشخص نيستند، و تغييرات بايد بدون در نظر گرفتن دقت اين اطلاعات انجام شوند.

  • مولفه‌ها و كاربران نسبتاً همگن هستند. در طراحي و پياده‌سازي سامانه‌هاي امروزي، انتظار داريم توانايي كاربران و چگونگي استفاده آن‌ها از سامانه مشخص باشند. اما در سامانه‌هاي فوق كلان مقياس به دليل وسعت و گوناگوني افراد درگير، چگونگي استفاده از سامانه بايد بدون در نظر گرفتن توانايي كاربران لحاظ شود. همچنين، اطمينان از درستي منطق مولفه استفاده شده، به دليل مقياس فوق كلان آن، بسيار دشوارتر است. در طراحي سامانه‌هاي فوق كلان مقياس بايد به اين ناهمگوني‌ها كه معمولاً در ساخت سامانه‌هاي امروزي در نظر گرفته نمي‌شوند، توجه داشت.