معرفی مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس 

در جهان امروز برخی مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس یافت می شوند. در این مصادیق، ویژگی های منحصر به فرد  7 گانه سامانه های فوق کلان مقیاس صدق می کنند. لیست زیر به معرفی برخی از این مصادیق می پردازد.

شبکه های اجتماعی

رسانه

ویکیپدیا

اینترنت

شبکه اطلاعات جهانی

خدمات وب آمازون

سيستم جامع نظام اطلاعاتي دانشگاهي

سیستم جستجو و نجات

سیستم های اکتشافات فضایی

دولت الکترونیک

سیستم اطلاعاتی هواشناسی

گمرک

گوگل

سیستم اطلاعاتی هواشناسی

سامانه حمل و نقل هوشمند

سیستم بررسی و مشاهده وضعیت زمین

سامانه سلامت

توییتر

سیستم انسان

بورس

نظام بانکداری الکترونیک